home

Kinderarts Sjanna: 'Er liggen veel kinderen met kinkhoest in het ziekenhuis'

De vaccinatiegraad in Amsterdam is laag, zelfs ver onder de norm van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wat betekent dit voor kinderen in de stad? Kinderarts in OLVG Sjanna Besteman vertelt over de zieke kinderen die ze in het ziekenhuis behandelt en de gesprekken die ze voert met twijfelende ouders. ‘Uiteindelijk willen ouders natuurlijk het beste voor hun kind.’

 

Wat zijn de risico’s als ouders hun kind niet laten vaccineren?

'Dat je uitbraken van ernstige kinderziektes krijgt. Dat kennen we bijvoorbeeld vanuit de bijbelbelt, waar grote mazelenuitbraken zijn geweest de afgelopen decennia. Met ziekenhuisopnames, IC-opnames en overlijden van kinderen tot gevolg. Wij zien in Amsterdam nu veel kinderen met kinkhoest. En er is recent een bof- en mazelenuitbraak geweest in stadsdelen van Den Haag en Eindhoven.'

Heb jij zelf als arts de afgelopen jaren kinderen gezien die eigenlijk niet ziek hadden hoeven worden?

'Jazeker, veel kinderen met kinkhoest, maar ook met hersenvliesontsteking. Kinderen worden echt heel ziek, en hebben daarbij een grote kans op lange-termijnschade aan de gezondheid. Soms tot aan overlijden toe. Daarnaast beseffen mensen soms niet dat vaccinaties ook beschermen tegen longontsteking en oorontsteking.'

Zijn dit kinderen waarvan je denkt; als zij een prik hadden gehad, waren ze niet ziek geworden?

'Ja helaas wel. Ook met een vaccinatie kunnen kinderen ziek worden. Maar de kans om ziek te worden is dan wel echt heel klein. En het ziek zijn is dan ook minder heftig.'

Wat zijn redenen van ouders om hun kind niet te laten vaccineren?

'Dat is heel verschillend. Soms zijn het hele praktische redenen. De brief met de oproep is bijvoorbeeld niet ontvangen of het moment van vaccineren komt niet goed uit. Sommige ouders weten niet waarom vaccineren belangrijk is.
Ook zijn er mensen die denken dat er een verband is tussen vaccinaties en gedragsstoornissen. Of mensen hebben zorgen over de stoffen die in de vaccinatie zitten. Ook zijn er mensen die vanuit geloofs- of levensovertuiging hun kinderen niet laten vaccineren. Tot slot speelt vertrouwen in de overheid en ook de medische wereld een grote rol. Helaas is het vertrouwen gedaald tijdens de corona periode.'

Stel: je krijgt twijfelende ouders binnen. Hoe vlieg je dan het gesprek aan in de spreekkamer?

'Ik zie dagelijks twijfelende ouders. In het gesprek is vertrouwen dan erg belangrijk. Ouders kunnen zich aangevallen voelen wanneer je ze vraagt waarom ze hun kind niet laten vaccineren. Om uitleg te kunnen geven over de voordelen is het belangrijk om open en zonder te oordelen het gesprek aan te gaan. Uiteindelijk willen ouders natuurlijk het beste voor hun eigen kind. Ik ben er om mijn kennis en ervaring op dit vlak te delen.'

Zijn er studies gedaan naar de effecten van vaccinaties bij kinderen?

'Ja, talloze wetenschappelijke studies. Bijvoorbeeld in hoeverre vaccineren veilig en effectief is en welke bijwerkingen er zijn. Maar ook grote studies naar de relatie tussen gedragsstoornissen en vaccinaties. De uitkomsten laten zien dat er geen enkel verband is tussen gedragsproblemen en vaccinaties.'

Er zijn wel geruchten over een verband tussen autisme en vaccinaties. Hoe komt dat?

'Er is ooit een onderzoek geweest dat een verband liet zien tussen autisme en de vaccinatie tegen mazelen. De publicatie van dit onderzoek is later teruggetrokken, maar het onderzoek wordt steeds weer aangehaald door ouders die twijfelen. Terwijl er sindsdien meerdere onderzoeken zijn geweest die aantonen dat er géén verband is tussen gedragsproblemen en vaccinaties. Het verband is er dus niet. Helaas gaat er veel informatie rond op social media die niet klopt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.'

Wat kan ouders helpen?

'Ga met elkaar in gesprek. Als jij zelf wel gevaccineerd bent, vraag je ouders dan waarom zij dit hebben gedaan. Wees kritisch op waar je je informatie vandaan haalt en als je twijfelt, bespreek dit bijvoorbeeld met je huisarts, jeugdarts of kinderarts.
Tot slot, hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder voor infectieziekten. Ga dus al vroeg het gesprek aan over vaccineren, het liefst al tijdens de zwangerschap. Zorg dat je je goed laat informeren, om zo je pasgeboren baby de best mogelijke bescherming en gezondheid te geven.'

 

Tot slot de volgende weetjes over vaccinaties:
• Vanaf 1953 bestaan er in Nederland gratis vaccinaties voor kinderen. Sinds het invoeren van deze vaccinaties zijn er 6.000 tot 12.000 minder mensen tot 20 jaar overleden door infectieziekten.
• In een vaccinatie zit altijd de reststof formaldehyde. In 1 peer zit ruim 100 keer zoveel formaldehyde als in 1 vaccinatie.
• In een vaccinatie zit altijd de hulpstof alum. In 20 liter borstvoeding zit net zoveel alum als in alle vaccinaties samen die een kind in de eerste 6 maanden krijgt.

Lees hier meer over vaccinaties voor kinderen.