home

Actieve dialyse : een deel van de dialysebehandeling zelf doen

Bij actieve dialyse doet een u deel van de dialysebehandeling zelf. U bespreekt met uw arts wat u zelf kunt gaan doen. Tijdens de actieve dialyse mag u natuurlijk altijd om hulp vragen. Voordat u kunt starten met actieve dialyse, moet u eerst een training volgen.

Over actieve dialyse

Bij actieve dialyse bespreekt u met de verpleegkundige en arts uw behandeling. U gaat ook een deel van de dialysebehandeling zelf doen, bijvoorbeeld:

 • opbouwen dialysemachine
 • alle spullen klaarzetten
 • instellingen van de dialysemachine controleren
 • instellingen van de dialysemachine veranderen
 • aanprikken shunt

De verpleegkundige blijft altijd verantwoordelijk voor uw behandeling.
De verpleegkundige sluit u aan op de dialyse-machine. Dit doet u niet zelf.

De dialyse gebeurt in het ziekenhuis. Omdat u een deel van de behandeling zelf kunt doen, is het mogelijk om eerder aangesloten te worden.
De afsluittijd voor de dagdienst blijft 14.30 uur en de afsluittijd van avonddienst blijft 21.30 uur.

De arts bespreekt de actieve dialyse 1 keer per jaar met u.
U bespreekt dan of de actieve dialyse goed gaat, of dat er dingen moeten veranderen.

Voordelen van actieve dialyse

De voordelen van actieve dialyse zijn:

 • u bent meer betrokken bij uw behandeling
 • u wordt 10 minuten eerder aangesloten
 • u bent zelfstandiger
 • u heeft beter overzicht van uw ziekte

Wanneer kunt u starten met actieve dialyse?

Uw lichaam moet in het begin wennen aan de dialyse. Na ongeveer 6 maanden bespreekt u met de arts of u wilt starten met actieve dialyse. De arts bespreekt welke dingen u zelf kunt doen in de dialysebehandeling. Dit is voor iedereen verschillend.

U bespreekt met de arts of actieve dialyse voor u mogelijk is. U moet voldoen aan de volgende eisen:

 • U bent gemotiveerd om te leren over de dialyse.
 • U heeft al minstens 6 maanden dialyse gehad.
 • U bent in staat om de dialyse-machine zelfstandig op te bouwen.
 • U spreekt Nederlands of Engels.
 • U heeft een stabiel dialyseverloop. U heeft bijvoorbeeld geen erge bloeddrukdalingen.

Zelf aanprikken van de shunt kan alleen bij een makkelijk aanprikbare shunt. U heeft dan 0 tot 1 stip.

Training voor actieve dialyse

Om te mogen starten met actieve dialyse, krijgt u eerst een training.
De duur van de training hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.
Als u begint met de training, bespreekt u met de verpleegkundige wat u wilt leren.
Als u de training heeft afgerond, krijgt u een diploma. In uw map staat wat u zelf doet tijdens de dialysebehandeling.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Dialyse, locatie West
020 510 83 90 (op werkdagen van 07.30 tot 16.00 uur)
dialyse.secretariaat@olvg.nl

Als de afdeling niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Nierziekten van OLVG. Laatst gewijzigd: