home

Nierbiopsie : onderzoek weefsel van de nier

Uw klachten hebben mogelijk te maken met een nierziekte. Daarom krijgt u een nierbiopsie. De nierbiopsie duurt 30 minuten en u krijgt een plaatselijke verdoving. Bij dit onderzoek haalt een arts kleine stukjes weefsel uit de nier. Een medewerker van het laboratorium onderzoekt dit weefsel. Voor een nierbiopsie blijft u 1 dag en 1 nacht in het ziekenhuis.

Over een nierbiopsie

Soms is een onderzoek van uw bloed en urine niet genoeg om te zien wat voor soort nierziekte u heeft. Om uw nier goed te onderzoeken, is soms een nierbiopsie nodig.
Bij een nierbiopsie haalt uw arts met een speciale holle naald stukjes weefsel uit uw nier. De stukjes weefsel zijn klein: enkele millimeters groot. De nierbiopsie is een kleine ingreep waarvoor u een plaatselijke verdoving krijgt.
U blijft hiervoor 1 dag en 1 nacht in het ziekenhuis.
De stukjes weefsel van uw nier gaan naar het laboratorium voor onderzoek.
Als de uitslag bekend is, bespreekt uw arts deze met u.

Bij een nierbiopsie bestaat een kleine kans op een bloeding in de nier. Ook kan de nier slechter gaan werken. Dit gaat meestal vanzelf weer over. Het is daarom wel nodig dat u een nacht in het ziekenhuis blijft. Uw arts controleert dan of u problemen krijgt door de nierbiopsie.

Zo bereidt u zich voor

 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.
 • Heeft u diabetes? Vertel dit aan uw arts.
 • Op de dag van het onderzoek mag u tot 08.00 uur een licht ontbijt eten.
  Daarna mag u tot 10.00 uur alleen nog heldere dranken drinken: thee, koffie, water en limonade.
  Na 10.00 uur mag u niets meer eten en drinken.

Zo gaat een nierbiopsie

Het onderzoek

 • Voor dit onderzoek is het nodig dat u 1 dag en 1 nacht in het ziekenhuis blijft.
 • Het onderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie. Meestal is het onderzoek in het begin van de middag. Een zorgverlener brengt u in uw bed naar het onderzoek.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
 • U ligt op uw buik op een kussentje.
 • Uw arts brengt een infuusnaald in. Dit is een holle naald in een bloedvat van uw arm . Via dit infuus krijgt u vocht.
 • De arts smeert gel op uw rug bij uw nieren. Daarna maakt de arts een echo van uw nieren.
  Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. De geluidsgolven maken uw nieren zichtbaar. Dit geluid kunt u niet horen of voelen.
 • U krijgt tijdens de echografie aanwijzingen om diep in en uit te ademen.
 • Na de echo verwijdert de arts de gel van uw rug.
 • Uw arts verdooft uw huid op de plek van het onderzoek. De prikjes voelen soms koud of branderig.
 • Als uw huid verdoofd is, maakt uw arts een sneetje in de huid.
 • Via het sneetje haalt uw arts 2 of meer stukjes weefsel van uw nier weg. U hoort dan een harde klik.
  Het wegnemen van het weefsel kan soms wat pijnlijk zijn. Vertel het tegen de arts als dat zo is.

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek krijgt u drukverband op het sneetje op uw rug.
 • Een zorgverlener brengt u in uw bed terug naar de verpleegafdeling Interne Geneeskunde.
 • Na de nierbiopsie blijft u 3 uur op uw rug op bed liggen.
 • U kunt pijn in uw rug of zij voelen, dit is normaal. Als de pijn erger wordt, meld dit dan aan uw zorgverlener.
 • Uw zorgverlener meet uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Ook controleert uw zorgverlener het sneetje op uw rug.
 • Na 3 uur mag u voorzichtig over de afdeling bewegen.
 • U blijft 1 nacht in het ziekenhuis.
 • De volgende ochtend controleert uw zorgverlener opnieuw uw bloeddruk. Ook krijgt u een schoon verband.

Uitstel van uw operatie of behandeling

Heel soms gebeurt het dat uw operatie of uw behandeling niet kan doorgaan.
Bijvoorbeeld door een onverwachte situatie. Of als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Naar huis

Na de controle van uw arts en als uw bloeddruk goed is, mag u naar huis. Zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Vraag of iemand u naar huis brengt.

Wanneer moet u ons bellen?

Bel als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • meer dan 38,5 graden koorts
 • hevige pijn

Adviezen voor thuis

 • U mag de eerste 7 dagen na de nierbiopsie niet zwaar tillen of sporten.
 • U kunt na het onderzoek een paar dagen pijn in uw zij hebben. U kunt dan paracetamol nemen. Gebruik niet meer dan 3 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg. Doe dit maximaal 7 dagen.
 • Tot 1 week na het onderzoek kan er wat bloed in uw urine zitten. Dit is normaal.

Uitslag van de nierbiopsie

De stukjes weefsel van uw nier gaan naar het laboratorium voor onderzoek.
Binnen 3 weken heeft u een afspraak met uw arts om de uitslag van de nierbiopsie te bespreken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde, locatie Oost, A6
020 599 26 02 (dag en nacht bereikbaar)

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde, locatie West, route 61
020 510 8436 (dag en nacht bereikbaar)

Als de afdeling niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Nierziekten van OLVG. Laatst gewijzigd: