home

Aandacht voor cultuurverschillen in onze zorg

Cultuursensitieve zorg

In OLVG komt de hele stad samen, een mix van culturen en achtergronden. Iedereen heeft een eigen wens en vraag naar zorg. Om onze zorg beter te laten aansluiten op alle culturen die er zijn, draait per 1 juni een geestelijke verzorger mee binnen verschillende afdelingen. 

Er is zo extra aandacht voor de zorgbehoefte en beleving van patiënten vanuit verschillende achtergronden. Ook worden onze zorgverleners ondersteunt in ‘cultuursensitieve’ communicatie. We onderzoeken komende periode of dit bijdraagt aan passende zorg voor onze patiënten.

‘Deze pilot vergroot het inzicht in wat voor de patiënt van waarde is en welke zorg passend is. We willen beter leren inspelen op de waarden die voor zowel de patiënt als de zorgverlener in het geding zijn’, aldus Joost Verhoef, geestelijk verzorger in OLVG.