home

Wachttijden

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wachttijd per specialisme en per locatie. De wachttijd is altijd een indicatie en hangt af van uw verwijzing en zorgvraag. Spoed heeft uiteraard altijd voorrang.

Voor de polikliniek is de toegangstijd de wachttijd tussen uw verwijzing en afspraak. Het gaat hier om een indicatie voor een normale afspraak. Deze tijd hangt van een paar dingen af, zoals specialisme, ernst van de klacht en beschikbaarheid van de agenda. In veel gevallen bekijkt de specialist uw verwijzing om te bepalen wanneer u een arts moet zien. Dit wordt ook wel de triage genoemd.

Spoed heeft uiteraard altijd voorrang.

Op Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van wachttijden voor andere ziekenhuizen of klinieken in Nederland.  

Juni 2023

Onderstaande wachttijden zijn op 2 juni 2023 bijgewerkt.

Toegangstijden polikliniek

Toegangstijden polikliniek 

Locatie Oost

Spuistraat

Locatie West

Cardiologie

41 dagen

22 dagen

50 dagen

Chirurgie

53 dagen

-

 31 dagen

a) Vaatchirurgie

50 dagen

-

28 dagen

b) Gastro-enterologie

57 dagen

-

39 dagen

Dermatologie

12 dagen

19 dagen

25 dagen

Gastro-enterologie (Maag- Darm- Leverziekten)

86 dagen

86 dagen

86 dagen

Gynaecologie

30 dagen

-

12 dagen

a) Oncologie

14 dagen

-

11 dagen

b) Infertiliteit

120 dagen

-

59 dagen

c) Incontinentie voor de vrouw

30 dagen

-

14 dagen

Interne Geneeskunde

41 dagen

52 dagen

42 dagen

a) Endocrinologie

72 dagen

-

82 dagen

b) Nefrologie

41 dagen

-

42 dagen

c) Immunologie

41 dagen

-

42 dagen

d) Infectieziekten

1 dag

-

2 dagen

e) Hypertensie

31 dagen

-

42 dagen

f) Hematologie

41 dagen

-

30 dagen

Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

64 dagen

-

71 dagen

Keel, Neus- en Oorheelkunde

40 dagen

44 dagen

60 dagen

Kindergeneeskunde

47 dagen

-

34 dagen

a) Cardiologie

34 dagen

-

34 dagen

b) Endocrinologie (Diaboss)

1 dag

-

 1 dag

c) Gastro-enterologie

47 dagen

-

36 dagen

d) Reumatologie

120 dagen

-

64 dagen

e) Metabole ziekten

47 dagen

-

34 dagen

f) Nefrologie

47 dagen

-

34 dagen

(klinische) Geriatrie

68 dagen

-

26 dagen

Longgeneeskunde

69 dagen

-

69 dagen

Neurologie

110 dagen

110 dagen

110 dagen

Oogheelkunde

95 dagen

95 dagen

95 dagen

Orthopedie

87 dagen

-

87 dagen

Pijncentrum

59 dagen

-

29 dagen

Plastisch Chirurgie

10 dagen

-

-

Psychiatrie, somatische co-morbiditeit

40 dagen

-

54 dagen

Behandeling psychiatrie na intake, geen wachttijd of verschil tussen diagnosegroepen of zorgverzekeraar.

 

 

 

Reumatologie

65 dagen

-

56 dagen

Revalidatie

20 dagen

-

12 dagen

Sportgeneeskunde

-

14 dagen

14 dagen

Thoracale Chirurgie

Altijd via cardiologie

-

-

Urologie

90 dagen

-

90 dagen

Definitie toegangstijd = het aantal dagen tot het 3e vrije slot van uw type afspraak, dit is een gemiddelde toegangstijd voor een eerste afspraak op de polikliniek.

 

Toegangstijden speciale polikliniekafspraken

Speciale polikliniekafspraken                  

Locatie Oost

Locatie West

HIV

2 dagen

2 dagen

verdenking maligniteit long

2 dagen

2 dagen

Focale afwijkingen lever, MDL

7 dagen

7 dagen

Slot knie orthopedie

7 dagen

7 dagen

Diagnostische onderzoeken   regulier               

Locatie Oost

Locatie West

CT scan

33 dagen

15 dagen

Mammadiagnostiek niet spoed

99 dagen

52 dagen

Mamma sneldiagnostiek

12 dagen

11 dagen

MRI

13 dagen

44 dagen

Echo

25 dagen

3 dagen

Gastroscopie (zonder sedatie)

12 dagen

14 dagen

 

Wachttijden ingrepen

Ingreep

Specialisme

Locatie Oost

Locatie West

Dotterbehandeling (PCI)

(hartcentrum)

14 dagen

-

Hartcatheterisatie (CAG)

(hartcentrum)

14 dagen

-

Ablaties (niet complex)

(hartcentrum)

130 dagen

-

Ablaties (complex)

(hartcentrum)

300 dagen

-

Devices (pacemaker, ICD)

(hartcentrum)

14 dagen

-

TAVI-behandeling

(hartcentrum)

zsm

-

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - klinisch

(obesitas centrum)

-

zsm

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht - dagbehandeling

(obesitas centrum)

-

zsm

Spataderen

(chirurgie)

30 dagen

-

Liesbreuk

(chirurgie)

45 dagen

45 dagen

Liesbreuk (scopisch)

(chirurgie)

120 dagen

 

Galblaas

(chirurgie)

60 dagen

45 dagen

Laparoscopische cholecystectomie (BovenIJ)

(chirurgie)

40 dagen (BovenIJ)

 

Anale chirurgie

(chirurgie)

120 dagen

90 dagen

Anale chirurgie (Jan van Goyenkliniek)

(chirurgie)

40 dagen

(Jan van Goyenkliniek)

 

Navelbreuk

(chirurgie)

40 dagen

40 dagen

Operatieve behandeling kniebanden

(orthopedie)

60 dagen

45 dagen

Sterilisatie man

(urologie)

-

>100 dagen

Operatieve behandeling stress incontinentie

(urologie en gynaecologie)

40 dagen (uro)

20 dagn (gyn)

20 dagen gyn

Totale heup operatie

(orthopedie)

-

90 dagen

Kijkoperatie knie / operatieve behandeling meniscus

(orthopedie)

-

30 dagen

Totale knie operatie

(orthopedie)

-

90 dagen

Hernia

(orthopedie)

-

45 dagen

Hernia

(neurochirurgie)

-

60 dagen

Spondylodese operatie

(orthopedie)

-

60 dagen

Spondylodese operatie

(neurochirurgie)

-

90 dagen

Triggerfingerrelease

(plastische chirurgie)

-

14 dagen

Operatieve borstreconstructie

(plastische chirurgie)

zsm

zsm

Dupuytren

(plastische chirurgie)

zsm

zsm

Carpaal tunnel syndroom

(plastische chirurgie)

zsm

14 dagen

Carpaal tunnel syndroom

(chirurgie)

14 dagen

14 dagen

Sterilisatie vrouw

(gynaecologie)

20 dagen

20 dagen

Baarmoederverwijdering (lap)

(gynaecologie)

20 dagen

20 dagen

IUI

(gynaecologie)

Poli fertiliteit

Poli fertiliteit

IVF/ICSI

(gynaecologie)

Poli fertiliteit

Poli fertiliteit

Neus- en/of keelamandelen kind

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Neus- en/of keelamandelen volw.

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Trommelvliesbuisjes

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Septumcorrectie(neustussenschot)

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Anti-snurkbehandeling

(KNO)

30 dagen

30 dagen

Staaroperatie

(oogheelkunde)

105 dagen

-

 Open hartoperatie

(thoraxchirurgie)

7 dagen

-

Vergruizing niersteen

(urologie)

60-90 dagen

 

Percutane niersteenverwijdering

(urologie)

30 dagen

 

Operatieve behandeling bij vergrote prostaat

(urologie)

60 dagen

 

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom

(urologie)

< 30 dagen

 

 

 

Besnijdenis als zelfstandige verrichiting

(urologie)

90 dagen

 

Behandeling spataderen

(dermatologie)

 

 

Mohs chirurgie

(dermatologie)

 

 

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor dagbehandeling is de treeknorm 6 weken en voor behandeling in de kliniek is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Planning opname en operatie

De afdeling Planning is verantwoordelijk voor de planning van uw opname en operatie. Er worden in OLVG veel acute patiënten behandeld. Het is daarom niet mogelijk een operatie ruim van tevoren te plannen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Hier vindt u de telefoonnummers van de afdeling Planning opname of operatie