home

BITE-studie

Onderzoek naar de behandeling van bicepspeeslijden bij rotatorcuff scheuren. De BITE studie is opgezet door orthopeed Derek van Deurzen. Hij heeft onderzoeksbureau JointResearch gevraagd om te helpen met het coördineren van de studie en te waarborgen dat alle resultaten zo volledig en zorgvuldig mogelijk verzameld worden.

In totaal zijn er 100 patiënten die deelnemen aan deze studie. In september 2019 hebben, naar verwachting, alle patiënten hun vervolgmetingen afgerond. Dan starten we met het analyseren van de onderzoeksresultaten. 

 • Waar gaat dit onderzoek over? Dit onderzoek vergelijkt 2 operatiemethoden voor de behandeling van de bicepspees bij rotatorcuff scheuren in de schouder.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Contactpersonen (research coördinator / onderzoeksassistent)
  A.D. Klaassen, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek benaderen wij geen patiënten meer.

Meer informatie

Onderzoeker Amanda Klaassen aan het woord