home

Verpleegafdeling Psychiatrie en MPU : u kunt hiervoor terecht bij Psychiatrie en Medische Psychologie

Verpleegafdeling Psychiatrie en MPU

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 01

Openingstijden

ma t/m vr: 13.00 - 14.30uur en 19.00 - 20.30uur. Za, zo: 13.00 - 16.30uur en 19.00 - 20.30uur.

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de verpleegafdeling

De klinische afdeling Psychiatrie/MPU (Medisch Psychiatrische Unit) in OLVG, locatie West biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Om onze patiënten de beste zorg te bieden, werken wij in een multidisciplinair team van onder andere psychiaters, artsen in opleiding, psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, bewegingstherapeut en maatschappelijk werkers. We werken nauw samen met andere medische afdelingen in OLVG.

De afdeling voldoet aan de MPU veldnormen.

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ).

De Wvggz is van toepassing op cliënten met een psychische stoornis die een crisismaatregel of een zorgmachtiging opgelegd hebben gekregen op grond van de Wvggz.

Stichting PVP
De afkorting PVP staat voor patiënten-vertrouwens-persoon. Wanneer u behandeld wordt in de GGZ, heeft u recht op de ondersteuning van een PVP. U kunt bij een PVP terecht met vragen en klachten over de zorgverlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop men met u omgaat, dwangbehandeling of vrijheidsbeperking.

De PVP is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting PVP en werkt volgens gedragsregels. De PVP behartigt uw belangen zoals u die zelf ziet, en doet niets zonder uw toestemming. De hulp van de PVP is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.pvp.nl

Landelijke Stichting FVP
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Kijk voor meer informatie op www.lsfvp.nl

Heeft u een klacht?

Indien er tijdens de opname zich zaken voordoen waarover u ontevreden bent, bespreek deze met de verpleegkundigen en arts. Komt u er met hen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan de teamleiding of de psychiater. U heeft ook de mogelijkheid de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) van de afdeling in te schakelen (Martijn Termaat - 06 83 59 70 75 of m.termaat@pvp.nl). 

Mocht u na overleg nog niet tevreden zijn dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis

Voor klachten die vallen onder de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) geldt de volgende klachtenregeling: Reglement Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken.

De klager kan een klacht indienen:

  • per e-mail, via klachtencie@ggzingeest.nl
  • per post, via Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken, Postbus 74077, 1070 BB, Amsterdam

Het klaagschrift bevat minimaal:

  • de naam en contactgegevens van klager met in elk geval het postadres
  • een duidelijke omschrijving van de klacht, voor zover mogelijk voorzien van data en feiten rondom hetgeen waarover geklaagd wordt
  • de naam van de zorgaanbieder