home

Aanmelden onderzoek

Al het onderzoek dat in OLVG wordt uitgevoerd moet getoetst worden door de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO).

In de onderstaande kopjes vind je meer informatie over deze toetsing, praktische zaken en tips en over de ACWO zelf.