home

Toetsing van lokale uitvoerbaarheid

Als je een onderzoek gaat uitvoeren kun je dat indienen bij de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO) via Castor SMS. De ACWO toetst het onderzoek op lokale uitvoerbaarheid in OLVG. Niet-WMO-plichtig onderzoek toetst de ACWO ook inhoudelijk.

Als alles akkoord is, geeft de ACWO positief advies over de studie aan de raad van bestuur. Vervolgens geeft de raad van bestuur de lokale goedkeuring uit. Je kunt pas van start met je onderzoek binnen OLVG als je deze goedkeuring hebt ontvangen.

Welke onderzoeken toetst de ACWO?

  • WMO-plichtig onderzoek
  • Niet-WMO-plichtig onderzoek
  • Prospectief en retrospectief
  • Kwalitatief en kwantitatief
  • Afstudeerprojecten
  • Zorgevaluatie-onderzoek
  • Wervingstudies
  • Onderzoek onder personeel

Kosten

Voor het beoordelen van de lokale uitvoerbaarheid van industriegesponsord onderzoek brengt de ACWO 1.250 euro in rekening. Voor onderzoek dat extern gesubsidieerd is, is dat 500 euro.

Let op! Je mag pas met je onderzoek starten, oftewel proefpersonen includeren als je toestemming hebt van de raad van bestuur van OLVG. Dit geldt ook voor retrospectief onderzoek.